юридическая консультация
язык: Русский
язык: Русский
Новость
Новость
Новость - Рівень компетентності органу державної влади в одному листі
28мая
Автор: admin
Рівень компетентності органу державної влади в одному листі
Тлумачення законодавства ДФС України викликає лише сміх крізь сльози. Не маючи в своєму штаті компетентних спеціалістів цей орган не може, навіть, досконало прикрити свою незаконну діяльність юридичною мовою.
Так, на запити незадоволених підприємців, яким перешкоджають здійснювати законну діяльність працівники державної фіскальної служби, останні вигадують безглузді відписки, зокрема:
«Щодо подання електронних документів засобами телекомунікаційного зв’язку до контролюючих органів», лист ДФС від 06.03.2017 № 4597/6/99-99-08-02-01-15
Про надання консультації

Державна фіскальна служба України розглянула звернення і повідомляє.

ДФС у своїй діяльності керується Конституцією України, Податковим та Митним кодексами України, законами України та іншими нормативно-правовими актами на підставі яких контролюючі органи здійснюють свої повноваження.

Подання електронних документів засобами телекомунікаційного зв’язку до контролюючих органів здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – Кодекс) з урахуванням Законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (зі змінами), від 22 травня 2003 року № 852-IV «Про електронний цифровий підпис» та Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженою наказом ДПА України від 10.04.2008 № 233, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.04.2008 за № 320/15011 (далі – Інструкція), на підставі договорів про визнання електронних документів (далі – Договір). Договір платник податків надсилає засобами телекомунікаційного зв’язку відповідно до затвердженого формату (стандарту) з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. На Договір накладаються посилені  сертифікатами відкритих ключів посадових осіб, що мають право підпису (керівника, бухгалтера, печатки (за наявності), здійснюється шифрування документа в електронному вигляді та направлення його до органу ДФС за основним місцем обліку.

Після надходження Договору в електронному вигляді проводиться його розшифрування, здійснюються перевірки ЕЦП, відповідності електронного документа затвердженому формату (стандарту), наявності в системі чинного договору при надходженні проекту нового договору та формується перша квитанція про збереження документа. Після опрацювання Договору відповідним органом ДФС платнику направляється друга квитанція, в якій зазначається результат розгляду.

Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та діє до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів.

Відповідно до абзацу третього пункту 49.4 статті 49 Кодексу у разі припинення Договору з підстав, визначених законом, платник податків має право до складення нового Договору подавати податкову звітність у спосіб, визначений підпунктами «а» і «б» пункту 49.3 цієї статті.

Перший заступник Голови С.В. Білан»

ДФС готує відповідь платникові податків

І все це у відповідь на бездолугу квитанцію з текстом «можливо припинено договір про визнання електронної звітності». До законної така діяльність ДФС не має жодного відношення.

Перебороти такі дії можливо лише масовим зверненням до судів! Звертайтесь за юридичними послугами до наших фахівців і ми допоможемо!